Logo Uutwiek

NIEUWSBERICHTEN

De Uutwiek

De Uutwiek, © C. Breider

Nieuws over De Uutwiek en de Turfroute


De 500e boot

Met familie Teensma uit Franeker aan boord kwam 't Ald Djip op maandag 28 augustus 2017 als 500e boot aan in Passantenhaven De Uutwiek. Auke Drent bood hen namens Stichting Passantenhaven Oldeberkoop een mand met lekkernijen aan.

De 500e boot

Familie Teensma en Auke Drent, © C. BreiderStichting De Nije Kompanjons geeft er de brui aan

Na ruim 40 jaar staakt Stichting De Nije Kompanjons haar activiteiten omdat er onvoldoende geld beschikbaar zou zijn voor professionele promotie van de Turfroute. Met ingang van vaarseizoen 2017 vraagt Provincie Fryslân geen 'entreegeld' meer voor het bevaren van een deel van de Turfroute in Zuidoost-Friesland. De stichting kreeg een deel van de opbrengst, circa € 10.000 per jaar. Stichting De Nije Kompanjons betaalde daaruit onder meer de kosten van promotie van de Turfroute. De afschaffing van het entreegeld is voor de Turfroute een goede zaak, maar het pakt ongunstig uit voor De Nije Kompanjons omdat haar inkomsten wegvallen.

Provincie Fryslân heeft Stichting De Nije Kompanjons aangeboden gedurende drie jaren een bedrag van € 6.000 per jaar aan de stichting te betalen. Dat aanbod is door het stichtingsbestuur ontoereikend bevonden voor een door het bestuur noodzakelijk geachte meer professionele aanpak van de promotie.

Ook Gemeente Ooststellingwerf en Gemeente Opsterland zijn niet bereid de door Stichting Nije Kompanjons gevraagde gelden ter beschikking te stellen. Gemeenteraad Ooststellingwerf heeft op 21 maart 2017 wel een breed gedragen motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen contact te zoeken met de provincie om het belang van een drukke Compagnonsvaart te benadrukken en te onderzoeken of er andere (provinciale) middelen voor vooral de promotie van de Turfroute beschikbaar zijn.

Sieger Mulder, vice-voorzitter van Stichting De Nije Kompanjons, vindt het belachelijk dat de provincie en de gemeentebesturen van Ooststellingwerf en Opsterland niet bereid zijn € 10.000 ter beschikking te stellen voor promotie van de Turfroute: 'Het motiveert niet als dit kennelijk zo onbelangrijk wordt gevonden'. Stichting De Nije Kompanjons heeft haar activiteiten inmiddels beëindigd.

Bronnen: Nieuwe Ooststellingwerver d.d. 21-3-2017 en 30-4-2017 (digitaal) en Leeuwarder Courant d.d. 1-5-2017.Konvooivaart najaar 2017

Op zaterdag 28 oktober 2017 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk (tot sluis Gorredijk) worden gevaren en van Mildam naar Appelscha en Donkerbroek. Vertrek Mildam: 08.00 uur, vertrek Rolbrug: 10.00 uur en 14.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden.

Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Fryslân, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.


De Uutwiek is in 2017 open van 15 mei tot en met 15 september

Het vaarseizoen 2017 in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland is van 15 mei tot en met 15 september. De Uutwiek is daarom open van maandag 15 mei tot en met vrijdag 15 september. Zie ook onderstaand bericht.


Bedieningstijden bruggen en sluizen in vaarseizoen 2017

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland, © C. Breider


In het vaarseizoen 2017 worden in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland, dat zijn de op bovenstaand kaartje in rood weergegeven vaartrajecten, de bruggen en sluizen van maandag 15 mei tot en met vrijdag 15 september bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze.
Op de zondagen en de feestdagen (Hemelvaartsdag en Pinksteren) in mei, juni en september worden de bruggen en sluizen niet bediend, op de zondagen in juli en augustus wel.


Konvooivaart voorjaar 2017

Op zaterdag 29 april 2017 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van Gorredijk naar de Rolbrug worden gevaren en van Appelscha en Donkerbroek naar Mildam. Vertrek Gorredijk: 10.00 uur en 14.00 uur. Vertrek Appelscha: 08.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Friesland, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.


Er wordt gewerkt aan de Turfroute in Zuidoost-Friesland

De Turfroute in Zuidoost-Friesland wordt opgewaardeerd. Een deel van die vaarroute is nu alleen toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 1,10 meter. Dat deel van de Turfroute wordt bevaarbaar gemaakt voor schepen met een diepgang tot 1,30 meter. De bodem wordt uitgebaggerd naar een diepte van 1,50 meter. Daarbij wordt ook de beschoeiing onder handen genomen en worden er duurzame en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tevens wordt achterstallig onderhoud weggewerkt. Hoewel het baggeren van de route voor een deel gereed is, zal een diepgang tot 1,30 meter voor het eind van 2017 nog niet voor de gehele route een feit zijn.

© Alle rechten voorbehouden