Logo Uutwiek

NIEUWSBERICHTEN

De Uutwiek

De Uutwiek, © C. Breider

Nieuws over De Uutwiek en de Turfroute


De eerste boot in 2018

Op 15 mei heeft Stichting Passantenhaven Oldeberkoop de eerste passanten van het seizoen 2018 in De Uutwiek mogen ontvangen. Het gaat om Jan en Joke Schaapman uit Kampen met hun boot "Jan". Zoals elk jaar heeft het bestuur de eerste passanten verwelkomd met een presentje van de Kaasboerderij.


De eerste boot

De heer en mevrouw Schaapman en Jan Nijholt


Konvooivaart najaar 2018

Op zaterdag 27 oktober 2018 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk (tot sluis Gorredijk) worden gevaren en van Mildam naar Appelscha en Donkerbroek. Vertrek Mildam: 08.00 uur, vertrek Rolbrug: 10.00 uur en 14.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Fryslân, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

De Uutwiek is in 2018 open van 15 mei tot en met 15 september

Het vaarseizoen 2018 in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland is van 15 mei tot en met 15 september. De Uutwiek is daarom open van dinsdag 15 mei tot en met zaterdag 15 september. Zie ook onderstaand bericht.

Bedieningstijden bruggen en sluizen in vaarseizoen 2018

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland, © C. Breider


In het vaarseizoen 2018 worden in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland, dat zijn de op bovenstaand kaartje in rood weergegeven vaartrajecten, de bruggen en sluizen van dinsdag 15 mei tot en met zaterdag 15 september bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze. Op de zondagen en de feestdagen (Hemelvaartsdag en Pinksteren) in mei, juni en september worden de bruggen en sluizen niet bediend, op de zondagen in juli en augustus wel. Op de Pinksterdagen (20 en 21 mei 2018) worden de bruggen en sluizen dus niet bediend!

© Alle rechten voorbehouden