Logo Uutwiek

OLDEBERKOOP

Koepelbosch

Koepelbosch, © C. Breider

Parkbossen


In Oldeberkoop liggen twee fraaie parkbossen: het Koepelbosch en het Molenbos. Bij het Koepelbosch ligt een mooi hertenkamp. Vanuit passantenhaven De Uutwiek zijn deze parkbossen goed te bereiken, zowel wandelend als fietsend.


Koepelbosch en Hertenkamp


Het Koepelbosch, rond 1826 aangelegd in opdracht van mr. Jan Albert Willinge, is een in de Engelse landschapsstijl aangelegd parkbos. Het ontwerp van dit parkbos kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de bekende ontwerper L.P. Roodbaard. Ook de Biezejaegersbrink aan de noordzijde van de weg (de N351), destijds een zandpad, behoorde tot het parkbos. Het parkbos bestond uit open weiden, grote vijverpartijen met lange doorzichten en dichte hakhoutbosjes. Door het park slingerden paden. Langs deze paden stonden voornamelijk eiken en verspreid in het park stonden mooie boomgroepen. In 2013 - 2015 is het Koepelbosch opgeknapt, waarbij geprobeerd is zo dicht mogelijk bij de oude, historische inrichting van het parkbos te komen. Daarbij zijn onder meer bruggetjes en waterpartijen hersteld evenals oorspronkelijke open ruimtes en vroegere zichtlijnen.

Het Koepelbosch en de Biezejaegersbrink maakten tot 1963 deel uit van de omvangrijke bezittingen van de familie Willinge Prins. Deze grootgrondbezitters bezaten in en rondom Oldeberkoop bijna alle grond. De familie woonde in huize Vredewoud, naast de kerk in Oldeberkoop. Rondom Oldeberkoop is door toedoen van de familie Willinge een arcadisch (landelijk-idyllisch) landschap ontstaan. Het dorp en het omliggend gebied kunnen worden gezien als een groot landgoed. Het parkbos is door de familie Willinge altijd betiteld als het bos van Vredewoud. (Bron: Nico Kloppenborg.)

Naast het Koepelbosch ligt een drukbezocht hertenkamp met een geitenwei en speeltoestellen. Kinderen kunnen zich daar prima vermaken. Rondom het hertenkamp ligt een verhard pad, zodat het ook toegankelijk is met rolstoelen, rollators, buggy's en dergelijke. Een deel van het bos ten westen van het hertenkamp is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw opnieuw aangeplant. Tussen de jongere bomen zijn restanten van oude houtwallen zichtbaar. Vanaf de bosrand ziet u de Barten: de bloemrijke hooilanden langs de Linde. Ook de Amerikaanse windmotor bij de Linde is vanaf de bosrand te zien. Het Koepelbosch en de Hertenkamp liggen iets ten zuiden van Oldeberkoop, bij de kruising (rotonde) van de N351 met de N353.


Molenbos


Het Molenbos, ook een fraai parkbos in de Engelse landschapsstijl, is tussen 1820 en 1830 aangelegd, ook in opdracht van J.A. Willinge (1760 - 1839), geboren en getogen in Oldeberkoop. Hij was rechter, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland en van 1815 tot 1839 Grietman van Ooststellingwerf. De naam van het bos verwijst naar de korenmolen die aan de Molenhoek stond. Nadat door de aanplant van het bos de molen de wind uit de zeilen werd genomen, is de molen in 1830 afgebroken.

De Engelse landschapsstijl kwam in het midden van de 18e eeuw in de mode. Begin 1800 is in Leeuwarden de Prinsentuin in deze stijl aangelegd. De heer Willinge heeft het Molenbos in dezelfde stijl laten aanleggen. Kenmerkend zijn de slingerpaden, de met elkaar verbonden vijverpartijen, de niveauverschillen en de voorkeur voor inheemse loofbomen zoals de beuk en de eik, met hier en daar taxus en rhododendron voor de kleur. Naast de genoemde inheemse bomen komen in het Molenbos ook struiken als hulst, lijsterbes en braam voor. Verder groeien er typische bosplanten, zoals de blauwe bosbes, lelietje-van-dalen, dalkruid en salomonszegel. Deze variatie maakt dat het Molenbos een grote natuurwaarde heeft. Het bos wordt als wandelgebied gebruikt.

In 2003 - 2004 is het bos opgeknapt, waarbij de oude stijl en structuur is gehandhaafd. Er is achterstallig onderhoud gepleegd en er zijn jonge bomen geplant. Tevens zijn de waterpartijen geschoond en zijn nieuwe loopbruggetjes geplaatst. Het staat niet vast dat het ontwerp van dit bos ook aan Roodbaard kan worden toegeschreven, maar omdat het Molenbos in dezelfde periode is aangelegd als het Koepelbosch en de opdrachtgever voor beide bossen J.A. Willinge was, is het Molenbos wellicht ook door Roodbaard ontworpen. Het Molenbos ligt aan de noordwestkant van Oldeberkoop, nabij De Uutwiek.

© Alle rechten voorbehouden