Logo Uutwiek

OLDEBERKOOP

Koepelbosch

Koepelbosch, © C. Breider

Parkbossen


Oldeberkoop heeft drie prachtige parkbossen: het Koepelbosch, het Molenbosch en het Sterrenbosch. De parkbossen zijn met elkaar verbonden middels een wandelroute: de Parkbossen-Kunstroute. Langs deze wandelroute staan kunstwerken, waaronder kunstwerken van Hein Mader.

De parkbossen zijn in het begin van de 19e eeuw volgens de principes van de toen opkomende Engelse landschapsstijl aangelegd. Kenmerkend zijn slingerpaden, met elkaar verbonden vijverpartijen, bruggetjes en niveauverschillen. Lucas Pieterszoon Roodbaard (1782-1851) was in die tijd een bekende ontwerper van zulke landschapsparken. Algemeen wordt aangenomen dat hij de ontwerpen voor het Koepelbosch en het Molenbosch heeft gemaakt. Deze parkbossen zijn omstreeks 1820-1830 aangelegd in opdracht van J.A. Willinge.

Mr. Jan Albert Willinge (1760 - 1839), geboren en getogen in Oldeberkoop, was rechter, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland en van 1815 tot 1839 Grietman van Ooststellingwerf. De parkbossen maakten later deel uit van de omvangrijke bezittingen van de familie Willinge Prins. Deze grootgrondbezitters bezaten in en rondom Oldeberkoop bijna alle grond. De familie woonde in huize Vredewoud, naast de kerk, in Oldeberkoop. Rondom Oldeberkoop is door toedoen van de familie Willinge Prins een arcadisch (landelijk-idyllisch) landschap ontstaan. Het dorp en het omliggend gebied kunnen worden gezien als een groot landgoed. (Bron: Nico Kloppenborg.)

Het Molenbosch ligt aan de noordwestkant van Oldeberkoop, op korte afstand van passantenhaven De Uutwiek. Het Sterrenbosch ligt aan de noordoostkant van Oldeberkoop, ook op korte afstand van De Uutwiek. Het Koepelbosch ligt aan de zuidwestkant van Oldeberkoop op circa anderhalve kilometer van De Uutwiek.


Hertenkamp


Naast het Koepelbosch ligt een drukbezocht hertenkamp met een geitenwei en speeltoestellen. Kinderen kunnen zich daar prima vermaken. Rondom het hertenkamp ligt een verhard pad, zodat het ook toegankelijk is met rolstoelen, rollators, buggy's en dergelijke.

Een deel van het bos ten westen van het hertenkamp is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw opnieuw aangeplant. Tussen de jongere bomen zijn restanten van oude houtwallen zichtbaar. Vanaf de bosrand ziet u de Barten: de bloemrijke hooilanden langs de Linde. Ook de Amerikaanse windmotor bij de Linde is vanaf de bosrand te zien. Het Koepelbosch en de Hertenkamp liggen iets ten zuiden van Oldeberkoop, bij de kruising (rotonde) van de N351 met de N353.

© Alle rechten voorbehouden